giriş
HEKİM GİRİŞİ

AMACIMIZ

Toplum için HekimKoop nedir?

Çoğumuz sağlıklı olduğumuzu ve hastalıkların yaşamımız boyunca uzağımızda kalacağına inanarak yaşarız. Er geç bir gün hafif ya da ağır bir sağlık problemiyle yüzleştiğimizde hastalıkların ne kadar yakınımızda olduğunu anlıyoruz.

Sağlığın değerini hastaları gibi hekimler de çok iyi bildikleri için öncelikle bireyleri hastalıklardan korumaya özen gösterirler. Bununla beraber, sağlık durumumuz bozulduğunda da yanımızda doktorumuzu buluruz.

Bireylerin sıhhat hallerinin sürdürülmesi veya hasta kişilerin yeniden sağlıklı yaşamlarını geri kazanmaları için hekimlerin verdikleri emekleri “Sağlık Hizmeti” olarak tanımlayabiliriz.

İşin tanımı hizmet olunca sürecin bir çok açıdan değerlendirilmesi hatta kontrolünün yapılması gündeme gelecektir.

HekimKoop, yukarıda belirtilen noktalardan dolayı etik değerleri ön planda tutarak tıbbi deontolojiye önem veren, bu amaçları yerine getirebilmek için bir araya gelen, serbest çalışan hekimlerin oluşturduğu topluluktur.  

Üye hekimler en iyi şekilde hizmet vermelerini sağlayacak fiziki ortamda, hasta haklarını gözeterek, toplum sağlığına hizmet etmeyi amaç edinmişlerdir.

Hekim-Koop üyesi hekimler “Hasta Hakları” sözleşmesini imzalayarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ nün “Uluslararası Tıbbi Etik Kuralları” nı kabul ettiler.

Hekim-Koop üyesi hekimlerin hizmet sunduğu bireyler, sağlığıyla ilgili her konuda doğru yönlendirme ile ayrıntılı muayeneden geçerek,  tetkikleri yapılarak gerekli tedavilerini alır ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam ederler.